NUBE telah mengetengahkan pelbagai keluhan dan rintihan dari ahli-ahli di HSBC berkenaan dengan kerisauan jaminan masa depan pekerjaan dan mata pencarian mereka di bank tersebut akibat dari penyumberluaran.


Arkib  |   Peristiwa  |   Keahlian  |   Video  |   Hubungi  |   Dapatkan Pintar  |